wat TAP Nederland doet

Tibetan Aid Project is een internationaal project van de Tibetaanse lama Tarthang Tulku van de Nyingma organisatie in Berkely VS. De in Nederland verworven financiele middelen worden door onze Stichting Tibetan Aid Project naar de TAP-organisatie in Berkeley in de VS verzonden.

De Stichting Tibetan Aid Project in Nederland verzamelt die financiele middelen via werving van donateurs en via donaties voor verschillende activiteiten. TAP organiseert daartoe regelmatig presentaties over Tibet en het Tibetaans Boeddhistische erfgoed en organiseert verder tentoonstellingen, filmvertoningen, pelgrimages, Medicine Buddha ceremonies, meet-and-greets en verkoopt tsa-tsa’s en gebedsvlaggen.

De opbrengsten komen geheel ten goede aan TAP; bestuursleden en medewerkers zijn allen vrijwilligers.

Bestuur Stichting Tibetan Aid Project

Voorzitter: per 1/4/2017: vacature
Secretaris: A.J. Vos
Penningmeester: H.A. Toorman

Activiteitenplan 2017 Stichting Tibetan Aid Project

Voor 2017 kent TAP de volgende plannen en activiteiten:

– Presentatie foto’s en bijeenkomst in maart voor deelnemers en belangstellenden over de Tibet reis van december 2016

– Afscheid op 17 maart van Pauline Bonthuis na 20 jaar als coordinator en secretaris van het bestuur van TAP en van Guusje Ebbens, voorzitter van het bestuur van TAP.

– Benoeming van de nieuwe nieuwe secretaris van bestuur TAP en opvolger van Pauline: Ans Vos, per 1 april 2017.

РOrientatie en voorbereiding van een nieuwe reis  over het Tibetaanse erfgoed in 2018 voor de werving van donaties.

– Medicine Buddha Beoefeningen op 29/01, 05/03, 02/04, 21/05, 02/07, 20/08, 24/09, 29/10, 10/12.

– Orientatie op de opzet van nieuwe mogelijkheden voor werving van financiele middelen in 2017 en 2018, zoals bijvoorbeeld een Tibetaanse Dag, presentaties over Tibet, voorstellingen van de film ¬†‘The Great Transmission’ elders in het land e.d.

– Bouwen van een nieuwe website.

– Verzending van nieuwsbrieven, digitaal (nieuw) en in gedrukte vorm.

– Orientatie op en inzet van sociale media voor werving donateurs en voor deelnemers aan activiteiten.

 

Zie ook activiteitenverslag en jaarrekening over 2016

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.