doneren en belastingvoordeel

Giften aan Tibetan Aid Project zijn aftrekbaar voor de Inkomsten Belasting aangifte. De Belastingdienst heeft Tibetan Aid Project als ANBI (Algemeen Nut Beogende Organisatie) erkend en daarmee is er recht op vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting. U kunt voor de inkomstenbelasting giftenaftrek krijgen.

Donaties zijn mogelijk door overboeking op onderstaand rekeningnummer. U kunt ons ook steunen door een incasso machtiging af te geven voor een eenmalige of een periodieke donatie. Het machtigingskaartje kunt u bij ons aanvragen via   info@tibetan-aid.nl.

Stichting Tibetan Aid Project – Bank ING 66.22.895 IBAN:NL32INGB0006622895 – BIC:INGBNL2A

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) 805384613

 

Fiscaal volledig aftrekbare periodieke schenkingen
Periodiek schenken ook wel periodieke giften of lijfrenteschenkingen genoemd zijn volledig aftrekbaar voor u als donateur voor de inkomstenbelasting. Sinds 1 januari 2014 is het makkelijker om periodiek te schenken en is het niet meer nodig een notaris in te schakelen om een periodieke gift vast te leggen. Donateurs kunnen dit zelf regelen met een
schenkingsovereenkomst. De schenkingsovereenkomst is te downloaden van deze site in PDF of Excel.

PDF: Overeenkomst tot periodieke schenking

Excel: Overeenkomst tot periodieke schenking 

Voorwaarde is dat beide partijen, dus zowel de donateur als TAP, de overeenkomst moeten hebben ondertekend. Na invulling en ondertekening kunt u het formulier opsturen naar TAP, Reguliersgracht 25, 1017 LJ Amsterdam. TAP vult de ontbrekende gegevens op het formulier aan met onder meer een transactienummer. Vervolgens stuurt TAP de overeenkomst retour aan u om te bewaren in uw administratie. Beide exemplaren moeten namelijk kunnen worden overlegd als de Belastingdienst erom vraagt. Om de gift aftrekbaar te laten zijn, moet de gever de periodieke gift gedurende de looptijd jaarlijks verantwoorden in zijn aangifte inkomstenbelasting.

 

Reacties zijn gesloten.