Missie en doelen

In 1959, door de inval in Tibet, waren duizenden Tibetanen gedwongen hun land te ontvluchten. Kloosters en onderwijscentra werden vernietigd, en Tibetanen verloren bijna al hun boeken, kunst en leraren. Meer dan 100.000 Tibetanen zochten een toevluchtsoord en vluchtten over de hoge passen van de bergen naar India.

Vandaag de dag leeft het Tibetaanse volk nog steeds in ballingschap, afgesneden van hun eigen land en tradities. Ze hebben geen middelen om de heilige teksten, die eens de basis waren van de Tibetaanse cultuur, te reproduceren.

Het grote erfgoed van de Tibetaanse beschaving dreigt te verdwijnen. Zonder een intensieve inzet voor deze boeken kan de Tibetaanse cultuur mogelijk niet overleven in de volgende generatie. U kunt helpen deze boeken terug te geven aan de gemeenschap van Tibetaanse vluchtelingen.

Onze missie
Het Tibetan Aid Project (TAP) zet zich in voor het opbouwen, versterken en instandhouden van het waardevolle culturele en spirituele erfgoed van Tibet ten behoeve van het Tibetaanse volk en daarmee ook ten behoeve van de hele mensheid.

Ons belangrijkste doel
Hoofddoel van TAP is het bijeenbrengen van donaties voor de kosten van productie, vervoer en distributie van heilige teksten, heilige kunstvoorwerpen en gebedsmolens die geschonken worden aan Tibetaans boeddhistische kloosters en instellingen voor onderwijs, en aan leraren, kloosterlingen en leken beoefenaars in het Himalaya gebied.

Verdere doelen
– financiële ondersteuning voor ceremonies die belangrijk zijn voor het versterken van de lijnen van overdracht van alle Tibetaans boeddhistische scholen.
– financiële ondersteuning van monastieke centra, lama’s, monniken, nonnen en leken beoefenaars
– het bevorderen van het bewustzijn van het erfgoed van Tibet in het Westen door middel van publicaties, presentaties,
tentoonstellingen e.d.

Organisatie Tibetan Aid Project

Tibetan Aid Project is een internationaal project van de Tibetaanse lama Tarthang Tulku van de Nyingma organisatie in Berkely VS. De in Nederland verworven financiele middelen worden door onze Stichting Tibetan Aid Project naar de TAP-organisatie in Berkeley in de VS gestuurd. Daar worden ook de honderdduizenden boeken door vrijwilligers gedrukt. TAP zorgt dan oa voor de dekking van de kosten voor het jaarlijkse vervoer van die vele duizenden boeken voor de distributie in Bodh Gaya, Noord-India. Tijdens de jaarlijkse ‘Monlam’, de World Peace Ceremony in januari, ontvangen duizenden Tibetanen – monniken, nonnen, leken uit Tibet, Bhutan, Nepal, India – gratis de heilige boeken. De boeken zijn bedoeld voor de wederopbouw van kloosters in en buiten Tibet en voor het behoud van de oorspronkelijke wijze teksten voor iedereen in oost en west. Zie ook  ‘Missie en doelen’ en ‘Tarthang Tulku en TAP’.

Bestuur Stichting Tibetan Aid Project

Voorzitter/Secretaris: Mw. A.J. Vos
Penningmeester: Dhr. H.A. Toorman
Algemeen bestuurslid: Dhr. J.H. Drok

Beloningsbeleid: de bestuursleden zijn onbezoldigd.

Uitgangspunten

Bestuur en medewerkers van het Tibetan Aid Project delen de waarden die in onze uitgangspunten verwoord worden.
Wij hechten waarde aan de Tibetaanse traditie van de door meditatie en beoefening verkregen inzichten in het hoogste potentieel van de mens, die al meer dan 1200 jaar door
krachtige overleveringslijnen van leraar op leerling worden doorgegeven.
Wij respecteren de kennis die Tibet de wereld te bieden heeft, als een middel om vrede op aarde te waarborgen en de waarde van alle wezens te eerbiedigen.
Wij passen in ons werk de beoefening van ‘vaardig handelen’ (Skillful Means) toe en gebruiken werken als een weg naar diepe voldoening en innerlijke groei.
Wij streven ernaar vrijgevigheid, ethisch gedrag, geduld, volledige inzet,concentratie en wijsheid in ons werk en in onze interacties toe te passen.
Wij concentreren ons op de meest dringende noden van het Tibetaanse volk, en daarom ook op het maximaal benutten van
elke donatie aan het Tibetan Aid Project.
Wij steunen de opleiding van jonge Tibetanen en we zijn ons ervan bewust dat de volgende generatie de toekomst van deze grote beschaving zal bepalen.
Wij werken samen in een netwerk van non-profit boeddhistische organisaties, waarvan elk onderdeel op zijn eigen manier werkt om het erfgoed van Tibet te bewaren.
Wij werken allemaal zonder geldelijke vergoeding, zodat de donaties rechtstreeks ingezet kunnen worden voor die doelen
waar Tibetanen baat bij hebben en die ze de gelegenheid biedt hun wijsheid en mededogen met de hele wereld te delen.

Beleidsplan

Wil u ons beleidsplan lezen?: Beleidsplan Tibetan Aid Project Nederland 1 nov 2021.

Reacties zijn gesloten.