jaarverslag en jaarrekening

Activiteitenverslag 2016 van de Stichting Tibetan Aid Project Nederland

 

Tibetan Aid Project Nederland kende in 2016 vele activiteiten die alle in het teken stonden van het verwerven van de benodigde financiële middelen voor het behoud van het Tibetaanse erfgoed. Een belangrijke plaats voor de werving van donaties nam de reis naar Tibet in 2016 weer in, de Buddhist Powerplaces Pilgrimage (BPP) 2016. Maar ook andere activiteiten en donaties van trouwe donateurs hebben bijgedragen aan de resultaten van 2016. Zie daarvoor ook het financieel jaarverslag 2016. Voor het voorgenomen activiteitenplan 2017: zie Wat TAP Nederland doet.

In chronologische volgorde kende de Stichting Tibetan Aid Project de volgende activiteiten in 2016:

– Op 2 januari en op 3 september was TAP aanwezig op de halfjaarlijkse Open Dag van het Nyingma Centrum.

– Op 31/1, 28/2, 3/4, 19/6, 17/7, 25/9, 30/10, 18/12 vond de Medicine Budddha Beoefening op de zondagmiddag in het Nyingma Centrum plaats.

– Op 9/3, 30/3, 25/4,25/5, 9/9, 16/12 vonden vergaderingen plaatst van 2 of 3 leden van het TAP bestuur.

– Op 18/3, 22/4, 25/5, 24/6 organiseerde TAP presentaties met foto’s betreffende de BPP2015 en de BPP2016.

– Op16 april begonnen we met het organiseren van de Buddhist Powerplaces Pilgrimage (BPP) 2016 naar Tibet.

– Op 9 augustus vond de mailing plaats van de halfjaarlijkse TAP Nieuwsbrief augustus 2016 aan donateurs en belangstellenden samen met de mailing van het Nyingma Centrum.

– In september vonden een drietal bezoeken plaats van Pauline met partner en Henk betreffende visa voor China en Tibet voor alle deelnemers aan de BPPP 2016 aan het visumkantoor van China in Den Haag.

– Op 30 oktober was er een bijeenkomst plaats van de deelnemers van de BPPreis 2016 naar Tibet via Chengdu.

– Van 13 november tot 4 december vond de BPPreis 2016 naar Tibet via Chengdu plaats met 12 deelnemers.

– In december wordt de Nieuwsbrief December 2016 geschreven en per post en email verspreid aan donateurs en belangstellenden.

Behalve de in deze lijst opgenomen activiteiten is, zijn er nog vele andere activiteiten verricht: zoals de vele e-mails die ontvangen en gestuurd werden. Alleen al voor de reis naar Tibet werden een paar honderd e-mails uitgewisseld. Er zijn veel telefonische contacten geweest, zowel tussen bestuursleden als met ‘Tibet reizigers’. En niet te vergeten de vele contacten met onze reisagent in Lhasa, zowel per email als soms per telefoon, zowel vooraf als na afloop. Er waren ook contacten met andere donateurs. Er is veel kopieerwerk gedaan, etc. etc.

Er zijn veel contacten geweest tussen de bestuursleden onderling, dikwijls in het Nyingma Centrum in Amsterdam, evenals telefonisch omtrent bovenstaande activiteiten. Een ander belangrijk punt van overleg had betrekking op het naderende afscheid van Pauline Bonthuis en Guusje Ebbens als bestuursleden van TAP en het vinden van een nieuw bestuurslid.

TAP Nederland bestond als stichting in 2016, 20 jaar; de activiteiten van TAP begonnen een paar jaar eerder. Veel donateurs van het eerste uur zijn al die jaren donateur gebleven. Hun aantal neemt langzaam af, vanwege ouderdom. TAP diners, pelgrimstochten en andere activiteiten hebben door de jaren heen trouwe donateurs aan TAP gebracht evenals eenmalige donateurs. Het bestuur van TAP gaat zich ook beraden op andere vormen van werving en contact.

Al deze bovenstaande activiteiten waren – met succes – gericht op het verkrijgen van donaties. Zie hiervoor ook het financiële jaarverslag 2016. Met zeer veel dank en goede wensen voor allen die bijgedragen hebben aan de doelstellingen van TAP: het in stand houden van het kwetsbare Tibetaans – boeddhistische erfgoed voor nu en voor toekomstige beoefenaars in de landen rondom Tibet en in Tibet zelf!

Pauline Bonthuis, secretaris TAP van 1997 tot 2017

Leiden, 30 maart 2017

 

Jaarrekening TAP 2016: zie Jaarrekening TAP 2016 vastgesteld 7.4.2017

 

Activiteitenverslagen van eerdere jaren zijn opgenomen in de Nieuwsbrieven, zie nieuws en nieuwsbrieven

Reageren is niet mogelijk